Cykle

Czuję się trochę jakbym odsłaniał okna w starym, zakurzonym, od dawna nieodwiedzanym gabinecie. Świeci jednak słońce. Należą się Wam więc wyjaśnienia.
Continue reading